Hur går behandlingen till?

Samtalet utgör grunden för behandlingen, men även andra inslag kan vara verksamma. 

I samtalen arbetar vi med de frågor du tar upp. Drömmar, både natt- och dagdrömmar, är också bra utgångspunkter. Om du har lätt för att föreställa dig olika scenarier kan sådana övningar vara värdefulla. Avslappning och meditativa  övningar kan också hjälpa dig att koncentrera dig på det som är viktigt.

Släkt och anknytning

Med hjälp av ett så kallat genogram går vi igenom hur din familj ser ut i ett par generationer bakåt. Det är ett sätt att se vilka teman som finns där och som kanske påverkar din situation idag.

En annan viktig utgångspunkt är teorin om olika anknytningsmönster och hur de visar sig i våra relationer.