Margareta Westerstrand
– psykolog och psykoterapeut

Jag är legitimerad psykolog och har utöver det en psykoterapeutexamen från Uppsala universitet. Det innebär att jag har en solid grund för att göra bedömningar.

Jag har även genomgått S:t Lukasstiftelsens diplomutbildning i psykoterapi. S:t Lukas utbildningsinstitut är välrenommerat och dess terapiutbildning har en starkt existentiell prägel.

Min behörighet / legitimation att arbeta som psykolog och psykoterapeut har jag fått av Socialstyrelsen.

Min yrkesbakgrund

Jag har en bred yrkeserfarenhet, alltifrån uppsökande socialt arbete till arbete inom sluten psykiatrisk vård.

Jag har även arbetat på behandlingshem för såväl vuxna med missbruksproblem som med ungdomar och deras familjer. Jag har också utrett och väglett personer med intellektuella funktionshinder när jag var anställd vid dåvarande Arbetsmarknadsinstitutet AMI i Uppsala.

Medlem i psykologförbundet

Jag är medlem i Sveriges psykologförbund och i Psykologföretagarna. På förbundets hemsida kan du läsa om min utbildningsbakgrund och mer om vad olika terapiformer innebär.

Margareta Westerstrand, Psykoterapi Uppsala

Att tänka på när du väljer psykoterapeut

När du letar efter psykoterapeuter ska du höra efter vilken grundutbildning psykoterapeuten har. Vi som har Socialstyrelsens legitimation att arbeta som psykoterapeuter måste alltid ange vilket yrke vi har i grunden. Det kan nämligen vara väldigt olika.

Individuella terapier

Margareta Westerstrand tar för närvarande mest emot för individuella terapier.

Boka samtal

Du är välkommen att boka samtal via telefon 076-82 596 91 eller e-postformulär.